Our Blog

Our Blog

Medeqi weer gestart

featured image

Na 8 weken sluiting is het contactberoepen weer toegestaan hun werkzaamheden voorzichtig op te starten. Ik mag dus weer beginnen met behandelen. Vanuit het RIVM en de beroepsverenigingen NVA zijn er richtlijnen opgesteld t.a.v. de handelswijze ter verkleining van Corona besmettingen. In de praktijk wordt volgens deze richtlijnen gewerkt. Meer informatie vindt u onder het tabblad ‘Corona

MedeQi vanaf nu op één adres

featured image

Vanwege toenemende activiteiten in de praktijk in Boekelo heb ik besloten de praktijk in Enschede te stoppen. Alle behandelingen vinden vanaf augustus 2019 plaats in Boekelo.